1056
Uppland
Knivsta Kenka Karateklubb
Foto: Tobias Sterner
1057
Uppland
Knivsta Karateklubb
Foto: Tobias Sterner
Uppland Uppland Uppland
Uppland Uppland Uppland
Uppland Uppland Uppland
Uppland Uppland Uppland
Uppland
Knivsta Karateklubb
Foto: Tobias Sterner
Uppland
Knivsta Kenka Karateklubb
Foto: Tobias Sterner
Uppland
Knivsta Kenka Karateklubb
Foto: Tobias Sterner
Uppland
Knivsta Kenka Karateklubb
Foto: Tobias Sterner
Uppland
Knivsta Kenka Karateklubb
Foto: Tobias Sterner
1256
Uppland
Fyrisfjädern Badmintonklubb
Foto: Tobias Sterner
Uppland
Fyrisfjädern Badmintonklubb
Foto: Tobias Sterner
Uppland
Fyrisfjädern Badmintonklubb
Foto: Tobias Sterner
1259
Uppland
Fyrisfjädern
Foto: Tobias Sterner