Projektledare på Riksidrottsförbundet:

Åsa Bergström
asa.bergstrom@rfsisu.se
072-226 95 00

Mattias Olsson
mattias.olsson@rfsisu.se
072-704 45 70

Frågor från media

Anna Setzman
anna.setzman@rfsisu.se
070-564 52 16

Frågor om bilder och bildanvändande

Lars Folkesson
lars@bildbyran.se
070-549 32 49

Frågor rörande Folkspel

Henrik Lindroth
henrik.lindroth@folkspel.se
073-091 44 22

Riksidrottsförbundet
Jenny Råland
Jenny.raland@rfsisu.se
070-213 56 00